Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 714 από 72 σελίδες
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ιθάκης για "Μελέτες δικτύου αποχέτευσης & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ιθάκης"


Ημερομηνία δημοσίευσης:19/7/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διαδικασίες απόκτησης ακινήτων για την υλοποίηση δημοσίων έργων


Ημερομηνία δημοσίευσης:2/7/2021
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ηρωικής νήσου Ψαρών για "Αναβάθμιση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης Ψαρρών"


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/2/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Τροποποιημένη Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των έργων διαχείρισης λυμάτων των οικισμών προτεραιότητας στην Ελλάδα


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/2/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κιμώλου για "Επικαιροποίηση, ενοποίηση και ΤΔ μελετών έργων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης"


Ημερομηνία δημοσίευσης:10/2/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας για "Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών"


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/2/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
6η συνεδρίαση Επιτροπής Καθοδήγησης Λυμάτων Οικισμών προτεραιότητας


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Ένθετο ημερολογίου ΜΟΔ 2021


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/1/2021
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 714 από 72 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.