Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/2/2024

Το Ευρετήριο όρων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 αποτελεί συνέχεια της σειράς ευρετηρίων της ΜΟΔ και περιλαμβάνει την επικαιροποίηση όρων των προηγούμενων περιόδων, αλλά και τους νέους όρους που εισήγαγαν οι νέοι θεσμοί και μηχανισμοί της τρέχουσας περιόδου.

Πρόκειται για έναν αλφαβητικό κατάλογο με τους όρους που συναντώνται συχνότερα στα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και επεξηγεί τη σχετική ορολογία στους αρμόδιους φορείς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Η ορολογία αναφέρεται σε:
  • Διαχείριση - Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Προγραμμάτων
  • Διαδικασίες Υλοποίησης Έργων
  • Διάρθρωση της Εθνικής Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης
  • Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Χρηματοοικονομικούς όρους.
Τα κείμενα ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.