Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Φιλόδημος Ι

Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη ΜΟΔ.

Βασικό στοιχείο του είναι η δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων τους. Οι δήμοι δεν επιβαρύνονται, διότι η αποπληρωμή των επενδυτικών δανείων καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Με το πρόγραμμα ενισχύονται οι ΟΤΑ όλης της χώρας, μέσω της κατασκευής έργων και προμήθειας εξοπλισμού στους τομείς:

  • ύδρευσης, αποχέτευσης
  • αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
  • αγροτικής οδοποιίας
  • ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων
  • αντιπλημμυρικής προστασίας
  • αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Για την προετοιμασία των προσκλήσεων και της ένταξης των έργων του Προγράμματος, συστάθηκε 7μελής Τεχνική Γραμματεία, μέλη της οποίας είναι 3 στελέχη της ΜΟΔ. Επιπλέον η ΜΟΔ λειτουργεί ως φορέας υποστήριξης της Τεχνικής Γραμματείας.

Η ΜΟΔ συμμετείχε στον σχεδιασμό της υλοποίησης του προγράμματος, αναλαμβάνοντας μέχρι σήμερα τη σύνταξη των προσκλήσεων, των Τεχνικών Δελτίων Έργου, των Κριτηρίων Αξιολόγησης, του Φύλλου Εκπλήρωσης Κριτηρίων και του σχεδίου της Απόφασης Ένταξης καθώς και την αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις για την ύδρευση, αποχέτευση, ΧΑΔΑ, αγροτική οδοποιία, αντιπλημμυρική προστασία, δημοτικά κτίρια, εμβληματικά έργα ύδρευσης και εμβληματικά δημοτικά κτίρια, οι οποίες τροποποιήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση του προγράμματος από τους Δήμους όλης της χώρας, αυξάνοντας τον συνολικό τελικό προϋπολογισμό σε 2 δισ. ευρώ.

Παρόλο που οι προσκλήσεις είναι ακόμα ενεργές και συνεχίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης των έργων, έχουν ήδη ενταχθεί 502 έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, ΧΑΔΑ, αγροτικής οδοποιίας, δημοτικών κτιρίων, αντιπλημμυρικών έργων και εμβληματικών έργων ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 1.237 εκατ. ευρώ.

 Δείτε εδώ τον κατάλογο των ενταγμένων έργων ανά περιφέρεια και πρόσκληση.

Δείτε παρακάτω στον διαδραστικό χάρτη τα ενταγμένα έργα του Φιλόδημου Ι.

 Χάρτης Ενταγμένων Έργων Φιλόδημου Ι

 

Η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα έχουν ανατεθεί στην ΜΟΔ, που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου αρμοδιότητες σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης, τη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, ελέγχων, επιτόπιων επιθεωρήσεων, κλεισίματος των έργων. Η ΜΟΔ συμμετέχει επίσης σε ενέργειες εκταμίευσης του δανείου και πληρωμής των έργων.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών, η ΜΟΔ έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί πληροφορικά εργαλεία διαχείρισης.

Δείτε εδώ:

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.