Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση VIIΙ «Αξιοποίηση /αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων δημοτικής περιουσίας»

15/5/2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Πρόσκληση VIIΙ «Αξιοποίηση /αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων δημοτικής περιουσίας» που αφορά την αξιοποίηση/αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων ιδιοκτησίας ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας Δήμων και Περιφερειών.

Εμβληματικά κτίρια είναι αυτά «με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την κοινωνική ιστορία των πόλεων και έχουν συμβάλει ή επιδράσει ως σημεία αναφοράς στη δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης».

  • Προϋπολογισμός: 150.000.000€
  • Σε ποιους απευθύνεται:  στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31η Οκτωβρίου 2019

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Φορέας

Υπουργείο Εσωτερικών

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/5/2019

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΟΔ Α.Ε.