Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»

3/12/2018

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» με την οποία αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι της πρόσκλησης και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων.

 • Προϋπολογισμός: με την 4η τροποποίηση (14/5/2019) τροποποιήθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης σε 519.000.000 € και η κατανομή του ως εξής:
  Ομάδα Α: έως 104.000.000 €
  Ομάδα Β: έως 283.000.000 €
  Ομάδα Γ: έως 132.000.000 €
 • Σε ποιους απευθύνεται: ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και ΔΕΥΑ με αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28η Φεβρουαρίου 2019

 Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.


 

Φορέας

Υπουργείο Εσωτερικών

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2019

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.