Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση IV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

3/12/2018

Συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στην Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

  • Προϋπολογισμός: 123.000.000€ (όπως διαμορφώθηκε στις 14/5/2019 με 3η τροποποίηση της πρόσκλησης)
  • Σε ποιους απευθύνεται: στους Δήμους της χώρας
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής1η Απριλίου 2019

Φορέας

Υπουργείο Εσωτερικών

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2019

ΜΟΔ Α.Ε.