Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση ΙΙΙ «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»

3/12/2018

Συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στην Πρόσκληση ΙII «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)».

  • Προϋπολογισμός: 18.000.000€ (μειώθηκε με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης, 14/5/2019)
  • Σε ποιους απευθύνεται:
    • στους Δήμους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι, στον χώρο ευθύνης των οποίων βρίσκονται Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), οι οποίοι έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και
    • στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής24η Απριλίου 2019

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Φορέας

Υπουργείο Εσωτερικών

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2019

ΜΟΔ Α.Ε.