Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 653/17.01.2024 (ΦΕΚ 462/24.1.2024) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αντικατάσταση των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αρ. 45903/04.05.2022 (Β’ 2303) και υπ’ αρ. 25544/21.03.2023 (Β’ 1957)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/1/2024

  • PDF (207,87 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/1/2024

ΜΟΔ Α.Ε.