Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 25544/21.03.2023 (ΦΕΚ 1957/Β/27.03.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 45903/11.05.2022 «Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/23.02.2022 (Β’ 803) υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/3/2023

ΥΑ 25544/21.03.2023 (ΦΕΚ 1957/Β/27.03.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45903/11.05.2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/23.02.2022 (Β’ 803) υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σύμφωνα με τον ν. 4914/2022» (Β’ 2303)

  • PDF (131,35 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/1/2024

ΜΟΔ Α.Ε.