Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 45903/04.05.2022 (ΦΕΚ 2303/Β/11.05.2022) Τροποποίηση - αντικατάσταση της ΥΑ 17656/23.2.2022 (Β΄ 803) με την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/5/2022

ΥΑ 45903/04.05.2022 (ΦΕΚ 2303/Β/11.05.2022) Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/23.2.2022 (Β΄ 803) υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σύμφωνα με τον ν. 4914/2022
  • PDF (166,42 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/1/2024

ΜΟΔ Α.Ε.