Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση της Α’ φάσης μελετών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του Υπουργείου στην πλατεία Κάνιγγος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/5/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου των μελετών του έργου «Α’ φάση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος».
(1η τροποποίηση)

  • PDF (983,85 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/1/2024

ΜΟΔ Α.Ε.