Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για "Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιρίου Πλ. Κάνιγγος"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/11/2020

Προγραμματική σύμβαση (βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016) μεταξύ του  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για  την  υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ»


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/6/2023

ΜΟΔ Α.Ε.