Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 17656/17.2.2022 (ΦΕΚ 803/Β/23.2.2022) Καθορισμός διάρθρωσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ καθορισμός, συμπλήρωση & εξειδίκευση αρμοδιοτήτων Τμημάτων ΕΥ Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θέσεις ευθύνης & κατανομή του προσωπικού αυτής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/2/2022

ΥΑ 17656/17.02.2022 (ΦΕΚ 803/Β/23.2.2022) Καθορισμός διάρθρωσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, καθορισμός, συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θέσεις ευθύνης και κατανομή του προσωπικού αυτής.

  • PDF (125,98 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.