Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για υποστήριξη στην επίβλεψη του έργου «Ανακατασκευή δημοτικού σταδίου Πολιχνίτου»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης του έργου του Δήμου Δυτικής Λέσβου «Ανακατασκευή δημοτικού σταδίου Πολιχνίτου»
  • PDF (743,65 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.