Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την υποστήριξη επίβλεψης έργων οδοποιίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2021

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων οδοποιίας του Δήμου Δυτ. Λέσβου (κωδ. χρηματοδότησης: ΚΩΔ 2016ΕΠ08800001, 2019ΕΠ08800014, 2021ΕΠ08800001, 2021ΕΠ08800007)

  • PDF (661,04 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.