Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την υποστήριξη επίβλεψης στην Εκπόνηση Μελετών Αντιπλημμυρικών Έργων Καλλονής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/12/2022

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης της πράξης του Δήμου Δ. Λέσβου ΜIS 5130649 "Εκπόνηση Μελετών Αντιπλημμυρικών Έργων ΔΕ Καλλονής Δήμου Δυτικής Λέσβου», ενταγμένης στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου
  • PDF (735,15 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.