Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κρατικές Ενισχύσεις στην Έρευνα, την Ανάπτυξη & την Καινοτομία (RDI)

6/10/2023

Στις 4/10/2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκπαίδευση με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις στην Έρευνα, την Ανάπτυξη & την Καινοτομία (RDI)», μέσω εικονικής τάξης, συνολικής διάρκειας 8 ωρών. 

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και αφορούσε στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων και των Δομών του ΕΣΠΑ με υψηλή εξειδίκευση και αρμοδιότητα στα θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αναλύθηκαν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής για Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία, καθώς και η εφαρμογή της κρατικής ενίσχυσης στη δημόσια χρηματοδότηση για την  Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία, καθώς και θέματα που αφορούν στον διαχωρισμό οικονομικών και μη οικονομικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην τιμολόγηση της πρόσβασης σε ερευνητική υποδομή. Επίσης, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.

​Η εκπαίδευση είχε τη μορφή εισήγησης, εμπλουτισμένη με διάλογο και απαντήσεις ερωτήσεων που είχαν εκ των προτέρων σταλεί στον εισηγητή με στόχο να καλυφθούν εξειδικευμένα ερωτήματα των υπηρεσιών και να γίνει πιο αποτελεσματική η διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα της Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας.


Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/10/2023

ΜΟΔ Α.Ε.