Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ και για έργα κρατικών ενισχύσεων (Αθήνα, 10-11/4/2017)

13/4/2017

Στις 10 και 11 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Παστέρ με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα Κρατικών Ενισχύσεων, Παρουσίαση Θεσμικού Πλαισίου και Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων».

Η εκπαίδευση απευθυνόταν στα στελέχη της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και διοργανώθηκε από τη ΜΟΔ ύστερα από σχετικό αίτημα. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η εισαγωγή και παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στα στελέχη των δυο υπηρεσιών που θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 50 στελέχη.

Οι θεματικές ενότητες περιλάμβαναν:

  • τη γενική παρουσίαση του ΕΠΑΝΕΚ
  • το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για έργα Κρατικών Ενισχύσεων
  • τις αιτήσεις πληρωμής
  • τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια σύνοψη
  • θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας,
  • το πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων
  • τους κανόνες Επιλεξιμότητας και
  • την παρουσίαση του ΠΣΚΕ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.