Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέα Υποδείγματα για αναθέσεις Γενικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Οδηγού για την εφαρμογή του Ν.4412/2016

20/6/2019

Η ΜΟΔ στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εκπόνησε ένα (1) Υπόδειγμα Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και δύο (2) Υποδείγματα Ιδιωτικού Συμφωνητικού για αναθέσεις Γενικών Υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται είτε μέσω απευθείας ανάθεσης είτε μέσω συνοπτικού διαγωνισμού ή ανοικτής διαδικασίας.

Τα υποδείγματα αυτά αποτελούν μέρος του «Γενικού Οδηγού προς Δήμους και φορείς τους για την εφαρμογή του Ν.4412/2016», ο οποίος είναι αναρτημένος στο site της ΜΟΔ.  

Για περισσότερα βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Οδηγού.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/1/2024

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.