Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για απόσπαση στο Σύστημα ΕΣΠΑ

6/8/2018

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και στους οποίους:

α) Απευθύνεται η πρόσκληση και πληρούν τους ειδικότερους όρους αυτής.
β) Δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική διαδικασία.
γ) Που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ως ορίζονται.

Πληροφορίες

  • στα τηλέφωνα: 213 13 10 117, 213 13 10 186 και ώρες 10:00 – 16:00
  • email: prokirixidimosio@mou.gr

Νέο Διάστημα Υποβολής Αιτήσεων:   06/08/2018 - 17/09/2018

Πληροφορίες για όσους συμμετείχατε θα βρείτε εδώ (είσοδος με κωδικούς).

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2021

ΜΟΔ Α.Ε.