Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων με βάση μοριοδότηση κριτηρίων βάσει της ΚΥΑ 64689 18-06-2021 (ΦΕΚ 2608 Β΄), άρθρο 2, σημ. 9

13/5/2022

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων με βάση την μοριοδότηση των κριτηρίων α) εκπαιδευτικά προσόντα β) εργασιακή εμπειρία και γ) γραπτή εξέταση βάσει της ΚΥΑ 64689 18-06-2021 (ΦΕΚ 2608 Β΄), άρθρο 2, σημ. 9

Αναρτήθηκε στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ  πίνακας κατάταξης υποψηφίων των θέσεων 200, 202, 205, 206, 208, 210, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 1201201499, 8451110111, 8953780729, 1810542292/6980376448 με βάση τα κριτήρια

  • α) εκπαιδευτικά προσόντα,
  • β) επαγγελματική εμπειρία,
  • γ) γραπτή εξέταση,

όπως αυτά έχουν προκύψει στην μοριοδότησή τους κατά τη συμμετοχή τους στην με αρ. πρωτ. 3669/06-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, βάσει της ΚΥΑ 64689 18-06-2021 (ΦΕΚ 2608 Β΄), άρθρο 2, σημ. 9.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στο https://diavlos.espa.gr/prokirixidimosio2022 με βάση τον προσωπικό κωδικό υποψηφίου.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.