Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2023

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/2/2024

Συνοπτικός απολογισμός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Οικονομικός Απολογισμός ΜΟΔ του Έτους 2023
  • PDF (559,24 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.