Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Πρόγραμμα Δράσης και προϋπολογισμός 2024

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/12/2023

Εισηγητική έκθεση Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού 2024
  • PDF (483,24 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.