Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Δομή & Προσόντα Ειδικών Υπηρεσιών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 173 από 18 σελίδες
Νόμος 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/3/2022
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΥΑ 17656/17.2.2022 (ΦΕΚ 803/Β/23.2.2022) Καθορισμός διάρθρωσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ καθορισμός, συμπλήρωση & εξειδίκευση αρμοδιοτήτων Τμημάτων ΕΥ Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θέσεις ευθύνης & κατανομή του προσωπικού αυτής


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/2/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ν. 4872/10.12.2021 (ΦΕΚ 247/Α/10.12.2021) Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:10/12/2021
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νόμος 4825/04.09.2021 (ΦΕΚ 157/Α/04.09.2021), άρθρο 44 παρ. 2 μετονομασία ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/9/2021
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΥΑ 124507/24.11.2020 (ΦΕΚ 5228/Β/25.11.2020) Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας».


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/11/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών
Ν.4738/27.10.2020 (ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020) Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/10/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας , Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού , Υπουργείο Επικρατείας , Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών
ΥΑ 29440/14.05.2020 (ΦΕΚ 1907/Β/18.5.2020) Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/5/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών
ΚΥΑ 23774/15.04.2020 (ΦΕΚ 1610/Β/27.04.2020) Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδ.Υπηρ.Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/4/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών
ΥΑ 128864/11.12.2019 (ΦΕΚ 4559/Β/13.12.2020) Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:13/12/2019
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019) Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/10/2019
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εξωτερικών , Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, Υπουργείο Τουρισμού , Υπουργείο Υγείας , Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Επικρατείας , Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 173 από 18 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.