Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Δομή & Προσόντα Ειδικών Υπηρεσιών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 225 από 23 σελίδες
ΥΑ 93758/13.10.2023 (ΦΕΚ 6036/Β/19.10.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση YA 72962/ΕΥΘΥ/19-07-2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ’’Κρήτη’’ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:19/10/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 78001/01.09.2023 (ΦΕΚ 5332/Β/07.09.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 77788/02-08-2022 (Β’4177) «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32671/ΕΥΘΥ 328/23-3-2015 (Β’ 791) υπουργικής απόφασης» (Β’ 4177)


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/9/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΥΑ 1288/21.4.2023 (ΦΕΚ 2713/Β/25.4.2023) 1η Τροποποίηση της ΚΥΑ 2618/13-10-2022 (Β’ 5375) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΥΑ 125888/01.03.2023 (ΦΕΚ 2203/Β/06.04.2023) Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού


Ημερομηνία δημοσίευσης:6/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην), Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
ΚΥΑ 28385/28.03.2023 (ΦΕΚ 2142/Β/03.04.2023) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»


Ημερομηνία δημοσίευσης:3/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
ΥΑ 25544/21.03.2023 (ΦΕΚ 1957/Β/27.03.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 45903/11.05.2022 «Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ’ αρ. 17656/23.02.2022 (Β’ 803) υπουργικής απόφασης με την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ»


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/3/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΥΑ 15292/17.02.2023 (ΦΕΚ 937/Β/23.02.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3411/16.01.2023 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027»


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/2/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΚΥΑ 7670/26.01.2023 (ΦΕΚ 394/Β/30.01.2023) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην), Υπουργείο Εσωτερικών
ΥΑ 4575/18.01.2023 (ΦΕΚ 268/Β/20.01.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 84540/02.09.2022 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος ‘‘Ανατολική Μακεδονία, Θράκη’’


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΚΥΑ 4028/17.01.2023 (ΦΕΚ185/Β/18.01.2023) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην), Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Αποτελέσματα 1 - 10 από 225 από 23 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.