Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 23774/15.04.2020 (ΦΕΚ 1610/Β/27.04.2020) Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδ.Υπηρ.Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/4/2020

  • PDF (187,73 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/5/2020

ΜΟΔ Α.Ε.