Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 29440/14.05.2020 (ΦΕΚ 1907/Β/18.5.2020) Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/5/2020

  • PDF (116,32 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/5/2020

ΜΟΔ Α.Ε.