Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 1288/21.4.2023 (ΦΕΚ 2713/Β/25.4.2023) 1η Τροποποίηση της ΚΥΑ 2618/13-10-2022 (Β’ 5375) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/4/2023

ΚΥΑ 1288/21.4.2023 (ΦΕΚ 2713/Β/25.4.2023) 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2618/13-10-2022 (Β’ 5375) κοινής υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027»


  • PDF (130,29 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/4/2023

ΜΟΔ Α.Ε.