Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες έργων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Ζαππείου Μεγάρου»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/4/2023

Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Κύριο του Έργου)
και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες έργων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Ζαππείου Μεγάρου»
  • PDF (814,95 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/4/2023

ΜΟΔ Α.Ε.