Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Άργους Ορεστικού για την υποστήριξη επίβλεψης έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/5/2022

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης των έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας:

  • Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού
  • Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς Πόλης Άργους Ορεστικού
  • Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού
  • Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/5/2022

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΟΔ Α.Ε.