Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (αρ. πρωτ. 6336/15-12-2021)

13/5/2022

Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (αρ. πρωτ. 6336/15-12-2021)

Αναρτήθηκαν στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ ο οριστικός πίνακας υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και ο οριστικός πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας απόσπασης υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Σύστημα ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στο https://diavlos.espa.gr/prokirixidimosio2022 με βάση τον προσωπικό κωδικό υποψηφίου.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.