Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα ελέγχου τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (αρ. πρωτ. 6336/15-12-2021)

27/4/2022

Σε συνέχεια του ελέγχου τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων αναρτώνται πίνακας υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την έκβαση της υποψηφιότητάς τους στο  https://diavlos.espa.gr/prokirixidimosio2022 με βάση τον προσωπικό κωδικό υποψηφίου. Οι κωδικοί πρόσβασης στον ιστότοπο της ΜΟΔ και ο προσωπικός κωδικός υποψηφίου θα σταλούν με ατομικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ενστάσεις

Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών και το αργότερο έως την Δευτέρα 02/05/2022. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων (ΚΥΑ 624 /ΕΥΘΥ 83304/7-8-2018, ΦΕΚ Β’ 3241) είτε με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 είτε προσωπικά στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΜΟΔ στον 7ο όροφο της ανωτέρω διεύθυνσης.

Πληροφορίες

  • στα τηλέφωνα: 213 1310117, 213 1310290, 213 1310186, 213 1310202 - ώρες 10:00 – 15:00 και
  • στο email: prokirixidimosio@mou.gr

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/4/2022

ΜΟΔ Α.Ε.