Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020

11/5/2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μιας (1) θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»:

  • Administrative Assistant (Γραμματειακή Υποστήριξη)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02-07-2021

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (επισυνάπτεται).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Interreg IPA CBC Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2021

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.