Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»

3/7/2017

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/9/2017

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Interreg IPA CBC Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.