Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

52ο συνέδριο του δικτύου IQ-Net στη Γάνδη

10/8/2022

Το 52ο συνέδριο του δικτύου IQ-Net πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη του Βελγίου στις 20-22 Ιουνίου 2022 υπό την αιγίδα του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Φλάνδρας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με δυνατότητα επιλογής είτε της επιτόπου συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του συνεδρίου είτε της διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Zoom των συνεδριάσεων της 21 Ιουνίου 2022, βασικής ημέρας του συνεδρίου.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν: “Programme Developments & Sustainable Urban Development in Cohesion Policy”. Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Παράλληλα, εξετάστηκαν η πρόοδος υλοποίησης των προγραμμάτων της Περιόδου 2014-2020 και η προετοιμασία των προγραμμάτων της Περιόδου 2021-2027.

Από ελληνικής πλευράς στο συνέδριο συμμετείχαν μέσω διαδικτύου η Διευθύντρια Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης κα Ε. Παπακωνσταντίνου και το στέλεχος της Διεύθυνσης κ. Π. Οικονομάκος, η Προϊσταμένη της Ομάδας Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κρατικών Ενισχύσεων κα Α. Κανακάκη και το στέλεχος της Ομάδας κ. Γ. Χουρδάκης, το στέλεχος της Ομάδας Υποστήριξης για το Πράσινο Ταμείο κ. Α. Βορλόου και το στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Ευτυχία Παπαχατζοπούλου.

Επίσης, στο συνέδριο συμμετείχαν με επιτόπου παρουσία τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κ.κ. Ε. Κοκκινάκης και Ν. Πασσάς.

Στις 21 Ιουνίου 2022, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας “Partner spotlight” όπου εταίροι παρουσίασαν πρακτικές που εφαρμόζουν στις χώρες τους στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ παρουσίασαν ένα νέο έργο που πρόσφατα εντάχθηκε στο Πρόγραμμά τους και αφορά τη βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.