Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

50o διαδικτυακό συνέδριο του δικτύου IQ-Net

3/8/2021

Στις 21 και 23 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 50ο συνέδριο του δικτύου IQ-Net.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν: «Επιδιώκοντας θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαρθρωτικών πόρων και του Μηχανισμού Ανάκαμψης & τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο του Covid-19» (“Pursuing Positive Interactions & Programmes in the context of Covid-19”).

Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων σε δύο χωριστές συνεδρίες καλύπτοντας τις εξής θεματικές υπό-ενότητες:

  •  Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021: Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο του Covid-19 (Programmes in the context of Covid-19)
  •  Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021: Συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Μηχανισμού Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Pursuing Interactions within Structural Funds and with the RRF).

Από ελληνικής πλευράς στο συνέδριο συμμετείχε το στέλεχος του Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης της ΜΟΔ κ. Π. Οικονομάκος, ο οποίος παρακολούθησε τη συνεδρία της 23/6/2021.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/8/2021

ΜΟΔ Α.Ε.