Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2021

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/2/2022

Συνοπτικός απολογισμός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Οικονομικός Απολογισμός του Έτους 2021

  • PDF (550,26 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/2/2022

ΜΟΔ Α.Ε.