Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Πρόγραμμα Δράσης και προϋπολογισμός 2021

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/12/2020

  • PDF (781,74 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2022

ΜΟΔ Α.Ε.