Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Πρόγραμμα Δράσης και προϋπολογισμός 2022

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2021

Εισηγητική έκθεση Πρόγραμμα Δράσης και προϋπολογισμός 2022


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.