Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 16446 (ΦΕΚ 3109/23.11.2012) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/11/2012

  • PDF (146,56 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2016

ΜΟΔ Α.Ε.