Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/8/2018

Το εγχειρίδιο μπορεί να  χρησιμοποιηθεί από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών για την κατάρτιση του συστήματος διαδικασιών που απαιτείται να έχουν ώστε να καλύψουν το κριτήριο της Διοικητικής Ικανότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων τους.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/8/2018

ΜΟΔ Α.Ε.