Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας 2016

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/6/2016

Ο Οδηγός αποσκοπεί στην υποστήριξη των Δικαιούχων και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΠΕΠ 2014-2020 για τη διαχείριση, εφαρμογή και υλοποίηση της δράσης των «Κέντρων Κοινότητας».

Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και διευκρινίσεις για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από την υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους έως και τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κ.λπ.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/3/2024

ΜΟΔ Α.Ε.