Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Επεξεργασίας Λυμάτων (Νοέμβριος 2013)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2013

Ο Οδηγός αποτελεί επικαιροποίηση του αντίστοιχου Οδηγού που είχε εκπονήσει η ΜΟΔ το 2000.

Περιλαμβάνει:

 • την περιγραφή των γενικών αρχών σχεδιασμού των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων
 • την αναλυτική και διαγραμματική αποτύπωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών από τη σύλληψη του έργου μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία του, σε συσχέτιση με τους αρμόδιους για κάθε ενέργεια φορείς, όπως
  • χωροθέτηση
  • αδειοδοτήσεις
  • μελέτες
  • δημοπράτηση
  • κατασκευή - λειτουργία
 • τη σχετική νομοθεσία που τις διέπει
 • την καταγραφή της χρονικής αλληλουχίας των ανωτέρω διαδικασιών
 • την εκτίμηση των απαιτουμένων χρόνων ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών
 • τη διατύπωση προτάσεων για βελτίωση της διαχείρισης των Μονάδων.

Περιλαμβάνονται επίσης κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας και πίνακας με τα στοιχεία των αρμόδιων κεντρικών φορέων.

Τέλος, επισυνάπτεται Προσάρτημα με ορισμένα Νομοθετήματα, κυρίως ερμηνευτικές Εγκυκλίους και Υπουργικές Αποφάσεις των βασικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/7/2015

ΜΟΔ Α.Ε.