Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νόμος 4825/04.09.2021 (ΦΕΚ 157/Α/04.09.2021), άρθρο 44 παρ. 2 μετονομασία ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/9/2021

Νόμος 4825/04.09.2021 (ΦΕΚ 157/Α/04.09.2021) Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Τα άρθρα 32 (ρυθμίσεις για τη στελέχωση), 33 (ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων), 39 (πόροι ειδικού επιδόματος), και 44 (Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) αφορούν την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, η οποία με την παρ. 2 του άρθρου 44 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

  • PDF (353,66 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2021

ΜΟΔ Α.Ε.