Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας 

Υπεύθυνος: Αθανάσιος Λακαφώσης

  • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται συμβάσεις τεχνικής βοήθειας ΜΟΔ για τις Ειδικές Υπηρεσίες
  • Υποστηρίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης στη διαχείριση Μέτρων Τεχνικής Βοήθειας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

ΜΟΔ Α.Ε.