Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονικό βιβλίο: "Μεθοδολογία ανάπτυξης πράσινων σημείων"Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο PDF (1,17 Mb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/06/2021


ΜΟΔ Α.Ε.