Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονικό βιβλίο: "Μεθοδολογία ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων"Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο PDF (4,82 Mb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2021


ΜΟΔ Α.Ε.