Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Αστυπάλαιας για τη θεώρηση/έγκριση της Τοπογραφικής μελέτη και της έκθεσης Γεωτεχνικής Έρευνας για τη δημιουργία της νέας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/4/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αστυπάλαιας (Κυρίου του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για τη θεώρηση/έγκριση της Τοπογραφικής μελέτης και της έκθεσης Γεωτεχνικής Έρευνας για τη δημιουργία της νέας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.​

  • PDF (905,86 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/6/2023

ΜΟΔ Α.Ε.