Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙΜΕΑ"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2023

Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση της σύμβασης 3 του Τεχνικού Δελτίου Έργου με τίτλο: «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α.): ανακαίνιση υποδομών / κτιριακή ανακαίνιση» στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: Kαταπολέμηση παρεμπορίου και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας RRF 16703 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ ΜIS 5165771), «Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

  • PDF (945,02 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.