Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού για την υλοποίηση του έργου « Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας και Νέων Επιβατών»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, μεταξύ της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού (Κύριος του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου « Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας και Νέων Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού»

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.