Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ιθάκης για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2023

Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Ιθάκης (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Ιθάκης»
  • PDF (693,67 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.